sliderbp

ONZE WERKWIJZE
We willen de beste zijn,
niet de grootste

Als je de beste wilt zijn, dan moet je blijven bewegen. Wij zijn altijd op zoek naar verbetering door vragen te stellen en kennis te delen, binnen Enigma èn met Compass en Geerdink.

Meer >

slider geerdink

MAATSCHAPPELIJK
Verantwoord
Ondernemen

Wij zetten ons in voor duurzame oplossingen én duurzame relaties met onze klanten, medewerkers en belanghebbenden.

Meer >

Slider Enigma

VEILIG, GOED EN BETROKKEN
We investeren voortdurend

Op die visie berust onze aanpak die standaard werkwijzen – met als doel betrouwbaarheid, helderheid en voorspelbaarheid op hoofdlijnen – aanvult met flexibiliteit in de uitwerking en maatwerk voor iedere klant

Meer >

KVGM

Onder het motto ‘standaardiseren wat kan, specificeren wat moet’ hebben wij ons werkproces volledig in kaart gebracht en de grote lijnen gestandaardiseerd. De processen zijn zodanig uitgetekend dat ze voor ieder project van toepassing zijn. Zo borgen wij kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Immers, als alle betrokkenen op hoofdlijnen weten wat hun rol is en welke taken daarbij horen, is de basis voor een soepel verlopend proces gelegd.

Onze afdeling KVGM werkt intensief samen met medewerkers om proces en uitvoering te koppelen en zo de Deming cirkel in ons werk te verankeren; het kwaliteitshandboek wordt voortdurend actueel gehouden met voortschrijdend inzicht in procedures die leven en getoetst zijn in de praktijk. Plan, Do, Check, Act.

Maar kwaliteit is niet alleen een kwestie van excellente procedures. Want welke werkhouding hebben mensen nodig om zich ook echt aan procedures en veiligheidsvoorschriften te houden? Werken in complexe omstandigheden vereist van mensen dat zij zich opstellen als professionals. Een professional voelt zich verantwoordelijk voor waar hij mee bezig is en participeert actief in een project; hij kent de dynamiek in het team, anticipeert hierop en vult zijn teamgenoten aan wanneer nodig. Een team van professionals werkt als een geoliede machine.

Om deze professionaliteit te behouden en te versterken heeft Geerdink – samen met Compass en  Enigma – de Academy opgericht. In onze Academy bouwen we aan trots en professionaliteit en we vergroten vakkennis, vaardigheden en competenties.

CERTIFICATEN

Het in kaart brengen en optimaliseren van onze werkprocessen heeft geleid tot excellente procedures die minimaal voldoen aan de volgende normen en richtlijnen:

IK CULTUURPROGRAMMA

Geerdink ziet de verbetering van kwaliteit, het streven naar maximale veiligheid en de optimale zorg voor gezondheid en milieu als een continu proces. Onze medewerkers moeten zich hier voortdurend van bewust zijn, te meer omdat wij hierin een voorbeeldfunctie vervullen voor alle betrokken partijen.

We hebben hiervoor het cultuurprogramma IK opgezet. Het Ik cultuurprogramma draait om bewustwording en persoonlijke ontwikkeling zodat veiligheid, gezondheid en milieubewustzijn vanuit een intrinsieke motivatie bij onze medewerkers wordt verankerd.

In het IK-cultuurprogramma staan veiligheid van mensen, kwaliteit van ons werk en betrokkenheid bij het succes van onze klanten voorop. We adresseren naast vakinhoudelijke kwesties, ook gedrag en cultuur. Onze kernwaarden zijn als volgt:

  • Veiligheid: IK werk veilig of IK werk niet
  • Kwaliteit: IK zeg wat ik doe en IK doe wat ik zeg
  • Betrokkenheid: IK bepaal mede het succes van de klant

Geerdink ondersteunt haar veiligheidsproces met mobiele oplossingen. Deze veiligheids-applicaties (SafetyChanger) maken de leer- en verbetercyclus op onze werkvloer compleet.