ONZE WERKWIJZE
We willen de beste zijn,
niet de grootste

Als je de beste wilt zijn, dan moet je blijven bewegen. Wij zijn altijd op zoek naar verbetering door vragen te stellen en kennis te delen, binnen Enigma èn met Compass en Geerdink.

Meer >

MAATSCHAPPELIJK
Verantwoord
Ondernemen

Wij zetten ons in voor duurzame oplossingen én duurzame relaties met onze klanten, medewerkers en belanghebbenden.

Meer >

VEILIG, GOED EN BETROKKEN
We investeren voortdurend

Op die visie berust onze aanpak die standaard werkwijzen – met als doel betrouwbaarheid, helderheid en voorspelbaarheid op hoofdlijnen – aanvult met flexibiliteit in de uitwerking en maatwerk voor iedere klant

Meer >

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

MVO is voor Geerdink aansluiten op de behoefte van vandaag, zonder het vermogen van toekomstige generaties, om in hun eigen behoefte te voorzien, in gevaar te brengen. Het lange termijn denken heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat wij nog steeds bestaan, succesvol zijn én een gezonde toekomst hebben; zowel in zakelijk als maatschappelijk opzicht.

Wij zetten ons in voor duurzame oplossingen én duurzame relaties met onze klanten, medewerkers en belanghebbenden. We richten ons daarbij op People, Planet en Profit.

PEOPLE. AANDACHT VOOR DE MENS EN ZIJN ONTWIKKELING

Onze mensen zijn ons kapitaal, dus zij zijn de investering meer dan waard. Geerdink wil iedere dag beter worden en dat lukt alleen door continuïteit in kennis en kunde. Dus investeren we in binding en betrokkenheid bij onze mensen door hen een horizon te schetsen en een toekomst te bieden. Door een lange termijn samenwerking zorgen we voor de basis van het groeiproces dat ten grondslag ligt aan ons streven de beste te willen zijn.

Geerdink investeert in haar medewerkers via onder andere een eigen Academy voor opleiding en ontwikkeling. Een actief sportbeleid en hulp bij het stoppen met roken maken daar ook deel van uit. Het ontwikkelen van het individu draagt bij aan de gezondheid van de mens en wij zijn van mening dat bedrijfsdoelstellingen en persoonlijke ontwikkeling hand in hand gaan.

PLANET. BEWUSTZIJN VAN HET LEEFMILIEU

Bij al onze werkzaamheden zijn we ons bewust van de impact op het leefmilieu. En zoals we alles altijd beter willen doen, geldt dit ook voor het milieu. De belangrijkste doelstellingen waarop Geerdink zich in dit kader richt, zijn:

  • Verminderde CO2 uitstoot en vermindering van energieverbruik
  • Efficiënt gebruik maken van materiaal en een betere afvalscheiding
  • Gebruik van duurzame energie

Concrete voorbeelden hiervan zijn de investering in een minder milieubelastend wagenpark en de ‘zuinig rijden competitie’, die bijdragen aan bewustwording en verminderde uitstoot. Tevens draagt onze realisatie van een papierloos kantoor in belangrijke mate bij aan het bewust omgaan met grondstoffen en anders leren werken.

PROFIT. FINANCIEEL GEZOND

Geerdink denkt aan de lange termijn en wil gezonde winst maken zodat we kunnen reageren op ontwikkelingen en meegaan met innovaties. Onze hoofddoelen hierbij zijn betrouwbaarheid en onze klanten nog beter van dienst zijn. Het is de klant, voor wie wij graag werken, die ons bestaansrecht bepaalt en die op ons moet kunnen bouwen. We investeren daarom niet aflatend in mensen, middelen en methodes met als uitgangspunt een solvabel bedrijf. Zodat u in de toekomst nog steeds een beroep op ons kunt doen.

Continuïteit van de bedrijfsvoering, daar draait het om. Dan is het niet meer dan logisch dat we van een financieel gezond bedrijf spreken.

Thanks!

Hi, kijk voor onze vacatures op de vacature pagina of neem contact met ons op via de chat button.