ONZE WERKWIJZE
We willen de beste zijn,
niet de grootste

Als je de beste wilt zijn, dan moet je blijven bewegen. Wij zijn altijd op zoek naar verbetering door vragen te stellen en kennis te delen, binnen Enigma èn met Compass en Geerdink.

Meer >

MAATSCHAPPELIJK
Verantwoord
Ondernemen

Wij zetten ons in voor duurzame oplossingen én duurzame relaties met onze klanten, medewerkers en belanghebbenden.

Meer >

VEILIG, GOED EN BETROKKEN
We investeren voortdurend

Op die visie berust onze aanpak die standaard werkwijzen – met als doel betrouwbaarheid, helderheid en voorspelbaarheid op hoofdlijnen – aanvult met flexibiliteit in de uitwerking en maatwerk voor iedere klant

Meer >

Onze expertise toegepast in de praktijk

Geerdink werkt voor verschillende gerenommeerde opdrachtgevers onder andere op de Maasvlakte, de Botlek en de Europoort

Nieuw Boiler Feed Water gebouw

AkzoNobel is dé leverancier van innovatieve en duurzame verf, coatings en speciale chemicals aan klanten over de hele wereld. Geerdink kreeg opdracht voor de civiele bouw van het nieuwe Boiler Feed Water Gebouw.

Eerst heeft Geerdink het heiwerk aangenomen. Dankzij goede prestaties op de site is de rest van de opdracht gegund. Het werk wordt uitgevoerd tussen drie leidingbruggen, met verontreinigd grondwater VOCL (kankerverwekkend) en wordt begrensd door ondergrondse koelwater- en brandwaterleidingen. Geerdink realiseert de complete civiele werkzaamheden inclusief staalwerk en bouwkundige werkzaamheden van het nieuwe Boiler Feed Water gebouw (+/- 20 meter hoog).

Bekijk hier de projectreferentie

Onderheide fundatie offshore hal

HSM, producent van boorplatforms, heeft haar bestaande offshore hal in Schiedam verlengd. Geerdink heeft hierbij de onderheide fundatie verzorgd voor opdrachtgever Invasto. We hebben deze werkzaamheden naar volle tevredenheid van Invasto voltooid. Niet alleen is het project op tijd opgeleverd, maar ook is het zonder incidenten en binnen budget gebleven. Bovendien kon de bedrijfsvoering van de klant tijdens de werkzaamheden op volle sterkte doorgaan.  

Technische details offshore hal
De offshore hal van HSM is: 

  • 44 meter breed; 
  • 38 meter hoog; en 
  • wordt met 20 meter verlengd tot 100 meter.  

Lees meer…

Watersloten oliehoudend riool

Het riool op het terrein van onze klant is een gemengd oliehoudend riool waar zowel het hemelwater als vuil water doorheen stroomt. Dit rioolwater wordt geloosd op de eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). Om bij calamiteiten of werkzaamheden delen van het riool in te kunnen blokken zijn afsluitmogelijkheden van het riool nodig.

Geerdink heeft de detailengineering van de watersloten op zich genomen en de civiele werkzaamheden uitgevoerd.

Bekijk hier de projectreferentie

Transportbanden West

Door veranderingen in de infrastructuur van de Rotterdamse haven is EMO genoodzaakt een aantal transportbanden aan de westzijde van de terminal aan te passen en uit te breiden. Aan de westzijde van de terminal wordt een deel van de transportbanden uitgebreid van drie naar vier banden, oude transportbanden worden vervangen en de ophangen van de transportbanden wordt veranderd. Voorheen lag de transportband op stalen staanders (kolommen). In de nieuwe situatie hangt de transportband aan een dragende constructie. Hierdoor verandert ook de benodigde fundering. Geerdink is verantwoordelijk voor het civiele werk, zoals het trillingsvrije heiwerk bij het trafostation, het slaan van de buispalen (heiwerk), aanbrengen van nieuw fundatiewerk, de plaatsing van ankers en het ondergieten van de constructie.

Bekijk hier de projectreferentie

Overkappingen, doorrijroutes en laad- en losplaatsen

Stolt-Nielsen is wereldwijd één van de marktleiders van bulk-vloeistof transport, opslag en distributie. Voor deze nieuwe klant heeft Geerdink de afgelopen maanden verschillende werkzaamheden uitgevoerd op de locatie Stolthaven Moerdijk. Naast de engineering, uitgevoerd op ons hoofdkantoor in Zwijndrecht, zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Aanleg laad- en losplaats voor vrachtwagens
  • Overkapping drummingbaan
  • Plaatsen van een leidingbrug
  • Aanleg van doorrijroutes voor heftrucks met branddeuren
  • Aanleg MCC ruimte, betonvloeren en riool

In dit project zijn de kerndisciplines van Geerdink goed terug te zien. In het voorstadium heeft onze engineeringsafdeling het ontwerp uitgewerkt en vervolgens civiele, bouwkundige en infrastructurele werkzaamheden verzorgd.

150kV station

Geerdink werkt de komende maanden bij een klant in de Europoort aan een 150kV station. Het 150kV  station wordt ingezet om de elektriciteitscapaciteit te verhogen en wordt gebouwd nabij de fabriek. Onze scope loopt van het heiwerk en de fundatie, tot aan het leidingwerk (GRE), de betonvloeren en het plaatsen van betonwanden en -bakken. Als laatste zorgt Geerdink voor het hekwerk en de terreinafwerking.

Eind vorig jaar zijn de werkzaamheden gestart. Het testen en in gebruikstellen van het 150kV station staat gepland voor begin 2017.

RAILVERLADING VOPAK VLAARDINGEN

Op basis van een onderscheidend ontwerp voor een nieuwe railverlading heeft Vopak de aanbesteding aan Geerdink gegund voor de aanleg van een vloeistofkerende laadvloer en een extra rail. De uitdaging binnen dit project is om continu rekening te houden met de processen van onze klant en de complexe omgeving van de industrie.

Na de sloop van de bestaande tanks is de grond ontgraven en bouwklaar gemaakt. De heiwerkzaamheden zijn trillingsvrij uitgevoerd, zonder geluidshinder en zonder grondafvoer. Na het heiwerk is het gefundeerde beton aangebracht waarop later de rails is aangelegd en aangesloten op het bestaande circuit.

Bekijk hier de projectreferentie

VERBETERCONTRACT VOPAK

Vopak heeft een meerjarencontract afgesloten met Geerdink. Onze klant heeft bewust gekozen voor een meerjarencontract; een langdurige samenwerking zorgt immers voor continuïteit en maakt ‘continu verbeteren’ realiseerbaar. Geerdink verzorgt binnen dit contract alle onderhoudswerkzaamheden en levert 24/7 service.

Maar de opvallendste verplichting die Geerdink is aangegaan binnen dit contract, is het zoeken naar innovaties en verbeteringen. Geerdink heeft zich gecommitteerd om tenminste drie innovaties en/of verbetervoorstellen per jaar aan te leveren waar onze klant van profiteert.

Bekijk hier de projectreferentie

BP TURNAROUND EN PRE TURNAROUND

BP Raffinaderij Rotterdam is één van de grootste olieraffinaderijen van Europa en verwerkt dagelijks 400.000 vaten aardolie. De raffinaderij is een volcontinu bedrijf met meer dan 700 medewerkers. Tijdens en voorafgaand aan de TAR (Turnaround) van 2013 heeft Geerdink verschillende werkzaamheden verricht. Het lopende proces van de fabriek krijgt daarbij altijd voorrang, zowel tijdens de TAR (turnaround) als daarvoor (de pre turnaround). Veel locaties in de fabriek zijn moeilijk bereikbaar. Tijdens de TAR speelt ook de te tijdsdruk van de klant een belangrijke rol. Daar komt nog bij dat meerdere partijen tegelijkertijd soms letterlijk boven elkaar aan het werk zijn. En dat terwijl de veiligheid de hoogste prioriteit heeft. Dat vraagt om een foutloze communicatie en effectieve samenwerking van alle betrokkenen.

Bekijk hier de projectreferentie

DSC0171

PLAATSEN VAN ONDERSTATIONS VOPAK TTR

Op de Vopak Terminal TTR gelden zeer strikte veiligheidsvoorschriften. Eén van de redenen daarvoor is dat de leidingen op het terrein chemische producten bevatten. Schade aan mens en milieu moet te allen tijde worden voorkomen.

De uitdaging van dit project zit voor Geerdink dan ook in het beheersen van alle risico’s bij de plaatsing van de onderstations. Terwijl de terminal in bedrijf is, wordt 39 ton gepositioneerd vlakbij de – in bedrijf zijnde – productleidingen. Het ene onderstation wordt geplaatst met behulp van een 500tons telekraan. Het andere onderstation wordt geplaatst met behulp van een hydraulische schuifslee.

Bekijk hier de projectreferentie

NIEUWBOUW MAGAZIJN EN WERKPLAATS ODFJELL

Odfjell is een toonaangevend bedrijf in de wereldwijde markt voor transport en opslag van vloeibare bulk chemicaliën, zuren, eetbare oliën en andere speciale producten.

Voor de Odfjell Terminal in Rotterdam heeft Geerdink Aannemersbedrijf de complete (detail)engineering en de bouw van een magazijn en werkplaats uitgevoerd. Op basis van het schetsontwerp van de architect zijn alle berekeningen en tekeningen – inclusief de sonderingen- gemaakt. Vervolgens is het explosiebestendige en brandwerende gebouw door Geerdink gerealiseerd. Uitdaging in dit project: werken in zwaar verontreinigde grond.

Bekijk hier de projectreferentie

Thanks!

Hi, kijk voor onze vacatures op de vacature pagina of neem contact met ons op via de chat button.