ONZE WERKWIJZE
We willen de beste zijn,
niet de grootste

Als je de beste wilt zijn, dan moet je blijven bewegen. Wij zijn altijd op zoek naar verbetering door vragen te stellen en kennis te delen, binnen Enigma èn met Compass en Geerdink.

Meer >

MAATSCHAPPELIJK
Verantwoord
Ondernemen

Wij zetten ons in voor duurzame oplossingen én duurzame relaties met onze klanten, medewerkers en belanghebbenden.

Meer >

VEILIG, GOED EN BETROKKEN
We investeren voortdurend

Op die visie berust onze aanpak die standaard werkwijzen – met als doel betrouwbaarheid, helderheid en voorspelbaarheid op hoofdlijnen – aanvult met flexibiliteit in de uitwerking en maatwerk voor iedere klant

Meer >

TNO bekijkt toolbox

29 januari 2015

TNO onderzoekt toolboxmeetings van Geerdink – De vraag die zowel Geerdink als TNO bezighoudt is hoe we onze veiligheidsprestaties nog verder kunnen verbeteren. De KVGM-afdeling van Compass, Enigma en Geerdink werkt daarom graag mee aan het onderzoek van TNO om meer inzicht te krijgen hoe je de veiligheidscultuur verbetert. Hoe verhoog je het veiligheidsbewustzijn?

TNO bezocht onder andere verschillende toolboxmeetings van Geerdink en interviewde medewerkers, uitvoerders en projectleiders. De resultaten worden door TNO geanalyseerd en geïnterpreteerd en meegenomen in de ontwikkeling van nieuwe methodieken die de veiligheid verbeteren. 

samenwerking en feedback

Interactieve toolbox

8 januari 2015

Het is de schrik van iedere machinist van een graafmachine… een collega die onverwacht in zijn dode hoek opduikt. Maar hoe voorkom je dit gevaarlijke gedrag? En hoe dring je door tot deze collega? De interactieve toolbox biedt uitkomst.

Geerdink werkt – samen met TNO – aan de tweede generatie toolboxen. Onze KVGM-afdeling zoekt voortdurend naar effectieve methoden om collega’s inzicht te geven in onveilige situaties. Zij bestuderen internationale casussen en er wordt gekeken naar wetenschappelijk onderzoek over de maximale leerervaring. De eerste resultaten zijn verwerkt in onderstaande interactieve toolbox.

Tijdens deze interactieve toolbox is de werksituatie nagebootst. Medewerkers ondergaan in een veilige proefopstelling het gevaar en bespreken hun ervaringen naderhand. Zo vergroten we de kans dat zij in de praktijk veilig gedrag vertonen. De collega – die normaal in de buurt van de graafmachine werkt – gaat op de stoel van de chauffeur zitten. Andere collega’s gaan in de buurt van de graafmachine staan. Wie zie je vanuit de cabine? En dat is schrikken. De collega ervaart nu zelf hoe slecht het zicht is vanuit de cabine.  Naderhandwordt met elkaar gediscussieerd en interactie uitgelokt. Deze leerervaring zorgt voor een herinnering die hem nog lang bijblijft.

Geerdink blijft de interactieve toolbox verder doorontwikkelen, samen met TNO. Via onze social media kanalen en onze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Holle boor werkt sneller en veiliger

13 november 2014

Geerdink werkt veiliger en beter dankzij de aanschaf van holle boren. Er is geïnvesteerd in materieel waarmee veiliger en beter gewerkt kan worden. Het gaat om de holle boor met een aangesloten stofzuiger. Het gebruik van deze boor resulteert in een sneller boorproces en een nagenoeg stofvrije werkomgeving. Het gevaar op montagefouten wordt geminimaliseerd en de gezondheid wordt niet door fijnstof belast.

De boor zuigt het grootste deel van de fijnstof weg, voordat het in de lucht terecht komt. Door gebruik van de holle boor verdwijnt het fijnstof direct in de aangesloten stofzuiger. Bijkomend voordeel is dat de boorgaten achteraf niet gereinigd hoeven te worden zodat direct verder gewerkt kan worden. Geerdink werkt veilig, goed en betrokken!

Spindelsleutel verbetert werkwijze

9 september 2014

Geerdink zet innovatieve spindelsleutel in op de EMO terminal

Dankzij de aanschaf van de innovatieve spindelsleutel wordt een fysiek zware klus – waarvoor normaal twee collega’s nodig zijn – een gemakkelijke en snelle handeling voor maar één collega.

Geerdink opent en sluit op de terminal van de EMO veelvuldig alle afsluiters omdat de bezinkput moet worden gereinigd of lekkages gerepareerd. Voorheen waren hiervoor twee collega’s van Geerdink nodig. Een fysiek zware klus die handmatig werd uitgevoerd en soms wel 5 tot 10 minuten in beslag nam. De spindelsleutel is een nieuw ontwikkeld krachtig stuk gereedschap, speciaal ontworpen om alle soorten afsluiters in infrastructurele leidingsystemen op een eenvoudige manier te openen of te sluiten. Met de spindelsleutel kan één persoon alleen en zonder inspanning de afsluiter openen of sluiten. De spindelsleutel telt ook nog het aantal slagen. Als het aantal slagen niet klopt, weet de gebruiker gelijk dat de afsluiter niet correct is dichtgedraaid. Met deze aanschaf werkt Geerdink nog veiliger, sneller en beter.

spindelsleutel

Innovatieve inzet flexibel betondoek

10 juli 2014

Onze engineeringsafdeling heeft flexibel betondoek toegepast bij tankdijken op de industrie. Werken met flexibel betondoek zorgt voor een sterker en stabieler resultaat, het materiaal is sneller aan te brengen en goedkoper dan de traditionele manier. Flexibel betondoek, opnieuw toegepast binnen de industrie.

Geerdink heeft deze innovatie uitgevoerd in opdracht van Vopak op het terrein van Vopak Terminal Botlek. Beide partijen zijn zeer tevreden en zoeken naar andere toepassingen van dit materiaal.

Vopak en Geerdink
Bij wijze van proef is in de engineeringsfase tussen Vopak en Geerdink besloten om dit project met Concrete Canvas© uit te voeren. Op het terrein van Vopak Terminal Botlek zijn alle leidingtracés voorzien van een compartimentering, uiteraard conform de eisen van DCMR. Onder de productleidingen zijn – in de overvolle tracés – meerdere dijken bekleed met flexibel betondoek. In de bestaande goten zijn afsluiters geplaatst die handmatig bedienbaar zijn.

Flexibel betondoek
Voor het nieuwe flexibele betondoek is gekozen voor het product Concrete Canvas©. Concrete Canvas© is een nieuw flexibel ‘betondoek’ waarbij een laag droge betonmix (voorzien van wapeningsvezels) is opgesloten tussen een waterdichte kunststof folie en een waterdoorlatende laag. Het doek wordt op maat aangebracht en vervolgens besproeit met water. Na het uitharden ontstaat een harde waterdichte constructie.

Voordeel van Concrete Canvas© ten opzichte van traditionele dijkbekledingen is dat het sneller is aan te brengen, minder onderhoud dan traditionele bekledingen nodig heeft, sterker/stabieler is en daardoor ook goedkoper. Concrete Canvas© wordt in het buitenland reeds veelvuldig toegepast voor bijvoorbeeld  taludbekledingen van tankdijken en gootbekledingen in de industrie.

Beide partijen ervaren deze proef als zeer succesvol. Momenteel onderzoekt de engineeringsafdeling of het flexibele betondoek ook bij andere situaties en problemen een oplossing biedt.

 

Compass ontwikkelt eigen opleiding Glasvezel

27 september 2013

Kwaliteit gaat bij Compass voor kwantiteit, anders gezegd: Compass is geen doorsnee ‘metermaker’. Als dé specialist in complexe communicatienetwerken bieden zij niet-alledaagse maatwerkoplossingen en kunnen ze de meest complexe projecten aan. Om alle medewerkers op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen én om te zorgen dat medewerkers klaar zijn om kwaliteit te leveren heeft Compass haar eigen opleiding ontwikkeld. De opleiding Glasvezel is voorlopig alleen bestemd voor eigen medewerkers van Compass. Zie ook www.compass.nl.

glasvezelopleiding Compass