ONZE WERKWIJZE
We willen de beste zijn,
niet de grootste

Als je de beste wilt zijn, dan moet je blijven bewegen. Wij zijn altijd op zoek naar verbetering door vragen te stellen en kennis te delen, binnen Enigma èn met Compass en Geerdink.

Meer >

MAATSCHAPPELIJK
Verantwoord
Ondernemen

Wij zetten ons in voor duurzame oplossingen én duurzame relaties met onze klanten, medewerkers en belanghebbenden.

Meer >

VEILIG, GOED EN BETROKKEN
We investeren voortdurend

Op die visie berust onze aanpak die standaard werkwijzen – met als doel betrouwbaarheid, helderheid en voorspelbaarheid op hoofdlijnen – aanvult met flexibiliteit in de uitwerking en maatwerk voor iedere klant

Meer >

Werk aan de railverlading

2 januari 2016

Op basis van een onderscheidend ontwerp voor een nieuwe railverlading heeft Vopak de aanbesteding aan Geerdink gegund voor de aanleg van een vloeistofkerende laadvloer en een extra rail. De werkzaamheden zijn begin dit jaar gestart en zijn begin 2016 afgerond. Hieronder enkele foto’s vanaf de sloop tot de aanleg van de rails.

Heiwerkzaamheden voor Vopak

27 maart 2015

Prachtig werk geleverd! Geerdink heeft vorige week voor haar klant, de Koninklijke Vopak, meer dan 70 heipalen trillingsvrij tot een diepte van 26,5 meter geboord, bewapend en gestort op een oppervlakte van 1.200m2. Voorafgaand aan deze werkzaamheden heeft Geerdink het ontwerp uitgewerkt voor de nieuwe railverlading. Na de sloop van de bestaande tanks en de heiwerkzaamheden start Geerdink volgende week met ontgraven en het storten van de funderingen.

Trillingsvrij heien

Het dagelijks werk van Geerdink is bouwen en onderhoud plegen onder de complexe omstandigheden van de industrie, terwijl we continu rekening houden met de processen van onze klant. De gekozen methode voor de heiwerkzaamheden is dan ook 100% trillingsvrij, zonder geluidshinder en zonder grondafvoer. Een stalen hulpbuis (voorzien van een losse boorpunt) wordt schroevend op diepte gebracht. Wanneer het gewenste paalpuntniveau is bereikt, wordt de wapening in de buis afgehangen en de buis gevuld met beton. De hulpbuis wordt verwijderd terwijl de boorpunt achterblijft. De schacht van de paal heeft een doorsnede van 460 mm.

Railverlading bij Vopak

9 februari 2015

Op basis van een onderscheidend ontwerp voor een nieuwe railverlading heeft Vopak de aanbesteding aan Geerdink gegund voor de aanleg van een vloeistofkerende laadvloer en een extra rail. Geerdink is vorige week gestart met de sloopwerkzaamheden bij Vopak Vlaardingen.

Oplevering naar verwachting: zomer 2015

Holle boor werkt sneller en veiliger

13 november 2014

Geerdink werkt veiliger en beter dankzij de aanschaf van holle boren. Er is geïnvesteerd in materieel waarmee veiliger en beter gewerkt kan worden. Het gaat om de holle boor met een aangesloten stofzuiger. Het gebruik van deze boor resulteert in een sneller boorproces en een nagenoeg stofvrije werkomgeving. Het gevaar op montagefouten wordt geminimaliseerd en de gezondheid wordt niet door fijnstof belast.

De boor zuigt het grootste deel van de fijnstof weg, voordat het in de lucht terecht komt. Door gebruik van de holle boor verdwijnt het fijnstof direct in de aangesloten stofzuiger. Bijkomend voordeel is dat de boorgaten achteraf niet gereinigd hoeven te worden zodat direct verder gewerkt kan worden. Geerdink werkt veilig, goed en betrokken!

Spindelsleutel verbetert werkwijze

9 september 2014

Geerdink zet innovatieve spindelsleutel in op de EMO terminal

Dankzij de aanschaf van de innovatieve spindelsleutel wordt een fysiek zware klus – waarvoor normaal twee collega’s nodig zijn – een gemakkelijke en snelle handeling voor maar één collega.

Geerdink opent en sluit op de terminal van de EMO veelvuldig alle afsluiters omdat de bezinkput moet worden gereinigd of lekkages gerepareerd. Voorheen waren hiervoor twee collega’s van Geerdink nodig. Een fysiek zware klus die handmatig werd uitgevoerd en soms wel 5 tot 10 minuten in beslag nam. De spindelsleutel is een nieuw ontwikkeld krachtig stuk gereedschap, speciaal ontworpen om alle soorten afsluiters in infrastructurele leidingsystemen op een eenvoudige manier te openen of te sluiten. Met de spindelsleutel kan één persoon alleen en zonder inspanning de afsluiter openen of sluiten. De spindelsleutel telt ook nog het aantal slagen. Als het aantal slagen niet klopt, weet de gebruiker gelijk dat de afsluiter niet correct is dichtgedraaid. Met deze aanschaf werkt Geerdink nog veiliger, sneller en beter.

spindelsleutel

Geerdink aan het werk bij Aliphos Vlaardingen

17 juli 2014

Onze Geerdink-collega’s zijn deze week aan het werk op het terrein van Aliphos om de kelderwanden te bewapenen ten behoeve van de bouw van twee productiesilo’s. Voorafgaand hieraan heeft Geerdink graafwerkzaamheden in verontreinigde grond uitgevoerd, palen geboord en een keldervloer met wapening aangebracht. Het project is hiermee nog niet afgerond.

Na bewapening van de kelderwanden wordt de vloer bewapend en gestort. Als laatste worden de silo anker-ringen aangebracht. Geerdink werkt veilig, goed en betrokken!

 

 

Innovatieve inzet flexibel betondoek

10 juli 2014

Onze engineeringsafdeling heeft flexibel betondoek toegepast bij tankdijken op de industrie. Werken met flexibel betondoek zorgt voor een sterker en stabieler resultaat, het materiaal is sneller aan te brengen en goedkoper dan de traditionele manier. Flexibel betondoek, opnieuw toegepast binnen de industrie.

Geerdink heeft deze innovatie uitgevoerd in opdracht van Vopak op het terrein van Vopak Terminal Botlek. Beide partijen zijn zeer tevreden en zoeken naar andere toepassingen van dit materiaal.

Vopak en Geerdink
Bij wijze van proef is in de engineeringsfase tussen Vopak en Geerdink besloten om dit project met Concrete Canvas© uit te voeren. Op het terrein van Vopak Terminal Botlek zijn alle leidingtracés voorzien van een compartimentering, uiteraard conform de eisen van DCMR. Onder de productleidingen zijn – in de overvolle tracés – meerdere dijken bekleed met flexibel betondoek. In de bestaande goten zijn afsluiters geplaatst die handmatig bedienbaar zijn.

Flexibel betondoek
Voor het nieuwe flexibele betondoek is gekozen voor het product Concrete Canvas©. Concrete Canvas© is een nieuw flexibel ‘betondoek’ waarbij een laag droge betonmix (voorzien van wapeningsvezels) is opgesloten tussen een waterdichte kunststof folie en een waterdoorlatende laag. Het doek wordt op maat aangebracht en vervolgens besproeit met water. Na het uitharden ontstaat een harde waterdichte constructie.

Voordeel van Concrete Canvas© ten opzichte van traditionele dijkbekledingen is dat het sneller is aan te brengen, minder onderhoud dan traditionele bekledingen nodig heeft, sterker/stabieler is en daardoor ook goedkoper. Concrete Canvas© wordt in het buitenland reeds veelvuldig toegepast voor bijvoorbeeld  taludbekledingen van tankdijken en gootbekledingen in de industrie.

Beide partijen ervaren deze proef als zeer succesvol. Momenteel onderzoekt de engineeringsafdeling of het flexibele betondoek ook bij andere situaties en problemen een oplossing biedt.

 

Geerdink op de Vopak Vlaardingen

16 mei 2014

Op de Koninklijke Vopak Terminal Vlaardingen zijn van augustus 2012 tot en met april 2013 door Geerdink voor de nieuwe 2000 groep 52 onderheide tankfundaties in een vloeistofdichte betonnen tankput gerealiseerd.

Het belangrijkste werk voor de 2000 groep is klaar. Geerdink zorgde voor de fundering van de 52 tanks en het verbindende leidingwerk. Er is door ons meer dan 47.000 uur gewerkt aan de 2000 groep. Nu alleen nog wat afrondende werkzaamheden, zoals coaten en kitten, en dan door naar de volgende tankgroep: de uitbreiding van de 4000 groep.

Ervaring
Voorafgaand aan de 2000 groep heeft Geerdink soortgelijk werk geleverd aan de tanks van de 4000 groep, 5000 groep, 6300 groep en de 2500 groep. Deze langdurige samenwerking komt het lerend effect op vele aspecten ten goede, denk aan de veiligheid, de planning en de kwaliteit. Het werk aan de 2000 groep is dan ook op alle

Feiten & cijfers

 • 2000 Groep Vopak
 • 2 x 26 tankfunderingen
 • 2 stuks funderingen
 • leidingkoppelstation en pompen
 • 1.500 boorpalen
 • 350 stuks betonpoeren t.b.v.
 • piperacks
 • 500 m1 keer wanden
 • 4340 m2 staalvezelvloer
 • 408 m1 afvoergoten
 • 2 stuks ver zamelputten
 • 13.705 m3 beton ge stort
 • € 7 miljoen omzet
 • 47.717 man uren
 • augustus 2012 t/m april 2013